Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre, a w raz z nim zagrożenia związane z ulatnianiem się tlenku węgla. Jak co roku nasza komenda przypomina o zachowaniu szczególnej uwagi w czasie użytkowania urządzeń grzewczych spalających paliwa, szczególnie w przypadku pieców wolnostojących oraz piecyków gazowych umieszczanych w niewielkich pomieszczeniach. Jesteśmy przekonani, że dzięki rokrocznie prowadzonych akcji prewencyjnych związanych z zagrożeniami niesionymi przez czad, świadomość wśród mieszkańców naszego powiatu, w tym dzieci i młodzieży jest coraz większa. Nasza komenda pragnąc w jak największej mierze przyczynić się do zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i ich użytkowników w związku zagrożeniem czadem, postawiła sobie na cel wyposażenie jak największej liczby budynków w czujniki tlenku węgla, co rokrocznie realizuje. W tym roku również z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorza Karwata oraz Starosty Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego udało się nam przekazać do wszystkich budynków szkół i przedszkoli co najmniej jeden czujnik czadu, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Oczywiście nie udałoby się to bez sponsorów akcji, tu w szczególności Starostwu Powiatowemu w Pińczowie, firmie Regesta SA, Bankowi Spółdzielczemu w Pińczowie oraz kierownictwu sklepu „Mrówka” w Pińczowie, za co jesteśmy wdzięczni. Finał naszej akcji miał miejsce 22 listopada 2017 r. w siedzibie naszej komendy, gdzie licznie zgromadzili się przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe powiatu pińczowskiego. Na miejscu nasi funkcjonariusze poprowadzi krótką prelekcję nt. zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, zasadami bezpieczeństwa oraz sposobie montażu i eksploatacji przekazanych czujek czadu. Na spotkaniu kierownictwo komendy przedstawiło również sprawozdanie z prowadzonych prelekcji i ćwiczeń ewakuacyjnych w szkołach powiatu pińczowskiego w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Mamy nadzieję, że akcje taka jak ta pozwolą na ograniczenie zdarzeń, w tym tragicznych związanych z tlenkiem węgla na terenie naszego powiatu, a to wydarzenie zagości na stałe w harmonogramie naszych akcji prewencyjnych. opracowanie: kpt. Paweł Obważanek zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka