Strażacy ochotnicy z Włoszczowic już od ponad roku działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego czasu druhowie wielokrotnie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Kije i nie tylko. W tym roku wyjechali już do 40 zdarzeń.

Nie jest tajemnicą, że właśnie na terenie Gminy Kije z uwagi na ruchliwą drogę krajową nr 78 oraz szlaki kolejowe, w tym linię hutniczą szerokotorową, liczba zdarzeń z osobami, którym należy udzielić pierwszej pomocy jest znaczna.

Z tej przyczyny jednostka OSP we Włoszczowicach została wskazana przez naszą komendę jako straż, która powinna w pierwszej kolejności być wyposażona w podstawowe narzędzia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na prośbę strażaków z Włoszczowic odpowiedziała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Kielcach, która przekazała na potrzeby OSP w pełni wyposażoną torbę medyczną.

11 grudnia 2017 r. w siedzibie naszej komendy, w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorza Karwata została przekazana torba medyczna na ręce włoszczowskich druhów przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach Pana Tadeusza Jakubowskiego oraz Kierownik KRUS w Pińczowie Panią Sylwię Lolo.

Nasi goście z KRUS w krótkiej prezentacji zostali zapoznani z dotychczasową działalnością OSP we Włoszczowicach oraz możliwościami i potrzebami tej jednostki.

Jesteśmy pewni, że ten sprzęt trafił w odpowiednie miejsce i będzie mógł służyć jak najlepiej społeczności naszego powiatu, jednocześnie mając nadzieje, że będzie musiał być używany jak najrzadziej.

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka