Początek grudnia 2017 r. dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie wiązał się nie tylko z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, ale również z przedsięwzięciami prewencyjnymi wśród dzieci i młodzieży. Nasi funkcjonariusze odwiedzili wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w powiecie pińczowskim.

Na spotkaniach w poszczególnych szkołach poruszono tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym, w szczególności tematykę tlenku węgla i profilaktyki bezpieczeństwa z nim związanej. Była to również okazja do przekazania wszystkim placówkom oświatowym kalendarzy plakatowych na rok 2018, które promują naszą służbę oraz zasady bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka