W ramach współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz nadzoru nad gotowością bojową poszczególnych OSP, 1 lutego 2018 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat wizytował jednostki OSP w miejscowościach Tur Dolny, Sędowice, Wrocieryż oraz Pawłowice.

 

Spotkanie z druhami było okazją do zapoznania się z potrzebami poszczególnych jednostek oraz faktycznym stanem wyposażenia i gotowości bojowej.

 

W ramach wizytacji jednostki, które otrzymały dotacje w 2017 r. ze środków MSWiA „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczno-gaśniczych” oraz dotacje pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mogły przedstawić zakres zmian, które nastąpiły po wykorzystaniu przyznanym im dotacji, w tym w zapleczu sprzętowym oraz lokalowym.

 

Dzięki przekazanym funduszom druhowie OSP mogli wykonać niezbędne prace pozwalające zapewnić im bezpieczne i sprawne funkcjonowanie, w tym remonty pomieszczeń garażowych oraz instalacji w obiektach.

 

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka