2 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie za 2017 rok. W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, a jednocześnie Starostą Pińczowskim Zbigniewem Kierkowskim. Ponadto w naradzie udział wzięli włodarze gmin powiatu pińczowskiego, prezesi i naczelnicy z jednostek OSP będących w KSRG oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy.

 
Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Grzegorz Karwat przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił plan narady.

Szczegółowo została omówiona statystyka zdarzeń wraz z przykładami skomplikowanych oraz specyficznych akcji ratowniczo - gaśniczych w 2017 roku. Zaprezentowano także działalność tutejszej Komendy PSP w zakresie współpracy
z ochotniczymi strażami pożarnymi, udziału w działaniach ratowniczych, zawodach sportowo – pożarniczych oraz w doskonaleniu zawodowym. Kolejno przedstawiono działania prowadzone w zakresie kontrolno - rozpoznawczym, logistycznym
i kwatermistrzowskim z uwzględnieniem wysokości dotacji otrzymanych ze środków KSRG i MSWiA dla poszczególnych OSP. Następnie Komendant Powiatowy PSP przedstawił  plany pracy na 2018 rok. Na koniec podziękował władzom samorządowym za udzielone wsparcie w 2017 roku, a przedstawicielom OSP za rzetelne wykonywanie obowiązków w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych.  

 

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka