Skuteczne i szybkie reagowanie oraz profesjonalne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu nowoczesnych pojazdów i sprzętu. W roku 2017 jednostki państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej z terenu województwa świętokrzyskiego zostały doposażone w nowoczesne samochody operacyjne, kwatermistrzowskie i ratowniczo–gaśnicze oraz specjalistyczny sprzętu za łączną kwotę 7 749 300 zł.

13 lutego 2018 roku z udziałem parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej: senatorów - Krzysztofa Słonia, Jarosława Rusieckiego, posłów na Sejm – Anny Krupki, Marii Zuby, Marka Kwitka, wicewojewody świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu dla 6 komend Państwowej Straży Pożarnej oraz 24 jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych z terenu woj. świętokrzyskiego
W uroczystości uczestniczyli również szefowie i przedstawiciele służb współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, komendanci PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa świętokrzyskiego oraz naczelnicy wydziałów KW PSP w Kielcach.

Uczestników uroczystości na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach powitał świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie aktów przekazania i poświęcenie sprzętu przez wojewódzkiego kapelana strażaków. Akty strażakom wręczali: wicewojewoda świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski i świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka.

W trakcie uroczystości przekazany został następujący sprzęt:

    siedem średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (PSP – 1 szt., OSP – 6 szt.) na łączną kwotę 5 437 215 zł,
    pięć lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP na łączną kwotę 1 219 491 zł,
    trzy lekkie samochody operacyjne dla PSP na łączną kwotę 355 261 zł,  
    jeden samochód lekki kwatermistrzowski dla PSP na kwotę 66 500 zł,
    jeden mikrobus do przewozu osób dla PSP o wartości 118 080 zł,
    czternaście łodzi ratowniczych (PSP – 1 szt., OSP – 13 szt.) na łączną kwotę 552 753,15 zł.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków pochodzących z: "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", dotacji na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), dotacji MSWiA, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, środków samorządowych, rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych PSP i OSP.

Po głównej części uroczystości odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego, na której podsumowano działalność straży pożarnej na terenie województwa za 2017 rok oraz przedstawiono cele i kierunki działania na 2018 rok.
W odprawie udział wzięli wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, komendanci PSP, naczelnicy wydziałów KW PSP w Kielcach, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa.
Podczas odprawy podsumowano działania m. in. w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej, szkoleniowej, kontrolno-rozpoznawczej, zakupów sprzętu ratowniczego i łączności, rozbudowy strażnic i prewencji społecznej.

Ponadto, zaprezentowano film przedstawiający działalność świętokrzyskich strażaków w 2017 r.

W roku 2017 na terenie województwa świętokrzyskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 14 017 razy. Na ogólną ilość zdarzeń złożyło się: 5 570 pożarów, 8 101 miejscowych zagrożeń i 346 alarmów fałszywych. Największy wpływ na ostateczną liczbę miejscowych zagrożeń miał orkan Ksawery, który w dniach 5-6 października 2017 roku spowodował, że jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 881 razy. Ponadto, miały miejsce 162 zdarzenia związane z tlenkiem węgla. W wyniku zaczadzenia 100 osób zostało rannych, a prowadzona przez strażaków kampania „Czad i ogień. Obudź czujność” przyniosła efekty w postaci braku ofiar śmiertelnych. 940 interwencji związanych było z gaszeniem pożarów budynków mieszkalnych, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 120 zostało rannych.
W 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa świętokrzyskiego interweniowały co 38 minut.

Opracowanie bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: asp. Piotr Boksa, KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka