Zespół Placówek Oświatowych w Złotej był gospodarzem finału eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w gminie Złota. Do finału przystąpili zwycięscy eliminacji środowiskowych na szczeblu poszczególnych szkół z terenu tej gminy.

Po przeprowadzeniu testu pisemnego oraz finałowych pytań ustnych kolejność wśród najlepszych przedstawiała się następująco:

 

Szkoły Podstawowe do klasy 6.:

  1. Oskar Paździur – ZPO w Złotej
  2. Aleksandra Wójcik – Szkoła Podstawowa w Miernowie
  3. Oliwia Mysiór – Szkoła Podstawowa w Miernowie

 

Gimnazjum oraz klasa 7 szkół podstawowych:

  1. Tomasz Piłat – ZPO w Złotej
  2. Kinga Zięba – ZPO w Złotej
  3. Aleksandra Kowalska – ZPO w Złotej

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

  1. Marek Pasternak – ZSCKR w Chrobrzu
  2. Jakub Judasz – ZSCKR w Chrobrzu
  3. Radosław Boksa – ZSCKR w Chrobrzu

 

Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez samorząd Gminy Złota, zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w swoich grupach wiekowych zapewnili sobie prawo uczestnictwa w eliminacjach na szczeblu powiatowym.

 

Władze samorządowe reprezentował Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, który wręczył nagrody uczestnikom turnieju, oraz Pani Jolanta Fichtel, która odpowiadała za organizację turnieju z ramienia gminy. Nadzór merytoryczny nad konkursem z ramienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie sprawował kpt. Paweł Obważanek. W jury konkursowym zasiedli ponadto przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy dh. Artur Oziębłowski oraz dh. Ryszard Nowak.

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek KP PSP w Pińczowie

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka