W dniach od 24 lutego do 8 kwietnia 2018 r. w siedzibie komendy powiatowej PSP
w Pińczowie zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników  OSP.W ramach tego szkolenia zrealizowane zostały następujące  zagadnienia praktyczne i teoretyczne dotyczące min:

- organizacji ochotniczych straży pożarnych.  

- taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,

-  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzonych działań,

-  podstawowe czynności z zakresu ratownictwa technicznego, działań  przeciwpowodziowych , zasady pracy radiowej sieci UKF w  Państwowej Straży Pożarnej

- wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym  się na drodze podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Ponadto, w ramach kursu uczestniczy szkolenia odbyli test w komorze dymowej znajdującej się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

W dniu 8 kwietnia  br. komisja egzaminacyjna powołana przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny który pozytywnie zaliczyło 34 strażaków OSP – 12 z KSRG oraz 22 z jednostek spoza systemu.

 Na uroczyste zakończenie szkolenia przybył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie bryg. Wojciech Bucki, który wraz z Kierownikiem Kursu mł. bryg. Piotrem Wienieckim pogratulował druhom pozytywnego ukończenia szkolenia oraz wręczył zaświadczenia upoważniające druhów do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Po uroczystym rozdaniu zaświadczeń wszyscy uczestnicy stanęli przed figurką św. Floriana do pamiątkowego zdjęcia. 

opracowanie: mł. bryg. Piotr Wieniecki

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka