20 kwietnia 2018 roku na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Magazynu Gazu Skroplonego BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. zlokalizowanego w Leszczach (pow. pińczowski) zostały przeprowadzone wojewódzkie ćwiczenia ratownicze odwodów operacyjnych pk. „BAŁTYKGAZ 2018”.

Organizatorem ćwiczeń był świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale komendanta powiatowego PSP w Pińczowie. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego, a także Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, przedstawiciele powiatowego i gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz inne podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Łącznie w ćwiczeniach zaangażowano 145 strażaków, 41 pojazdów pożarniczych, w tym Kompanię Gaśniczą Centralnego Odwodu Operacyjnego „Kielce”, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kielce 1” oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego „Kielce 3”.   

Scenariusz ćwiczeń składał się z trzech epizodów. Pierwszy epizod dotyczył przygotowania magistrali wodnej w celu zapewnienia zaopatrzenia wodnego do gaszenia dużego pożaru traw i pozostałości roślinnych, a także działań gaśniczych na terenie Magazynu Gazu Skroplonego. Drugi epizod zakładał, że w wyniku niezachowania reżimu technologicznego następuje zerwanie węży nalewowych i wyciek LPG. W wyniku rozszczelnienia powstaje wyciek gazu, a następnie jego zapłon. Powstały pożar ogrzewa płaszcz autocysterny, istnieje zagrożenie wybuchu BLEVE. Trzeci epizod przewidywał ewakuację dwóch osób poszkodowanych z wysokości 55 m z wieży technologicznej.

Na szczeblu taktycznym działaniami kierował mł. bryg. Grzegorz Karwat - komendant powiatowy PSP w Pińczowie, natomiast na szczeblu strategicznym dowodził st. bryg. Robert Sabat, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym dla Magazynu Gazu Skroplonego BAŁTYKGAZ Sp. z o.o., a także sprawdzenie poziomu przygotowania poszczególnych służb i podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych.
 

Opracowanie: mł. kpt. Kamil Ciepielewski, KW PSP w Kielcach

Zdjęcia: Ośrodek Szkolenia KW PSP w Kielcach

Źródło: straz.kielce.pl

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka