W  dniu 24 kwietnia 2018 r. w budynku Hali Widowiskowo Sportowej w Pińczowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP z udziałem Prezesów OSP z terenu powiatu pińczowskiego.  Na posiedzeniu omówiono tematykę dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, podsumowano kampanię sprawozdawczą za 2017 rok, ustalono terminy przeprowadzenia gminnych i powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, omówiono przebieg gminnego i powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przedstawiono również tematykę wypalania traw z podaniem statystyki w 2018 roku oraz zasady przydzielania dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  dla jednostek OSP z KSRG oraz spoza systemu.

Na zakończenie posiedzenia druh Kazimierz Wroński przedstawił prelekcję na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na przestrzeni ostatnich 100 lat. Podsumowaniem posiedzenia było omówienie propozycji wydania księgi pamiątkowej jednostek OSP działających na terenie powiatu pińczowskiego pt.: Strażacy Ziemi Pińczowskiej. Inicjatywa powstała z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  Po zakończeniu posiedzenia wszyscy stanęli do wspólnej fotografii. Komendę Powiatową PSP w Pińczowie reprezentował Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat oraz mł. bryg. Piotr Wieniecki – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego.   

opracowanie: mł. bryg. Piotr Wieniecki

zdjęcia: archiwum Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka