W dniu 2 maja 2018 roku o godzinie 7.30 w KP PSP w Pińczowie przeprowadzono uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Apel został przeprowadzony podczas zmiany służby z zachowaniem ceremoniału pożarniczego.

Przebieg uroczystego apelu był następujący:

Przeprowadzono zbiórkę pododdziałów w skład których wchodzili strażacy pińczowskiej komendy. Następnie dowódca uroczystości bryg. Jarosław Huk złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorzowi Karwatowi.  Następnie został odegrany hymn narodowy oraz nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt. W dalszej kolejności Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie powitał wszystkich oraz minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego Grzegorza Kolekty oraz wszystkich strażaków. Następnie został odczytany okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a w dalszej kolejności D-ca JRG Pińczów odczytał rozkaz dzienny po czym złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Pińczowie o zakończeniu uroczystego apelu.

W apelu wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej uczestniczył Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski.

 

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka