Życzenia gen. brygadiera Leszka Suskiego - Komendanta Głównego PSP, Joachima Brudzińskiego - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Jarosława Zielińskiego – Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego.