17 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie odbyło się podsumowanie ćwiczeń ratowniczych wojewódzkich odwodów operacyjnych  pod kryptonimem "Bałtykgaz 2018".
Wspomniane ćwiczenia odbyły się w dniu 20 kwietnia 2018 roku na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Magazynu Gazu Skroplonego Bałtykgaz Sp. z o.o. zlokalizowanego w Leszczach, gm. Pińczów.
Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie procedur zawartych w Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym  opracowanym dla ww. zakładu.
W pierwszej części podsumowania odczytano protokół głównego rozjemcy zawierający wnioski, uwagi i spostrzeżenia zespołu rozjemców, natomiast w dalszej części podsumowania odbyła się dyskusja dotycząca przygotowania sił i środków do prowadzenia działań podczas tego typu zdarzeń jak również oceniono współpracę z innymi służbami i instytucjami.  
Podsumowaniu przewodniczyli:
st. bryg. Robert Sabat – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
mł. bryg. Grzegorz Karwat – Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie,
st. kpt. Ryszard Stańczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
Na zakończenie spotkania Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat podziękował wszystkim uczestnikom ćwiczeń za zaangażowanie w realizację zadań podczas ćwiczeń oraz wysoko ocenił gotowość operacyjną sił i środków biorących udział w ćwiczeniach.     


Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka
Zdjęcia: archiwum KP PSP Pińczów.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka