W dniu 26 maja 2018 roku na Placu Wolności w Kielcach odbył się uroczysty apel z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość ta powiązana była z Obchodami Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Wojciecha w intencji strażaków. Wzięli w niej udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego oraz zaproszeni goście.

Po mszy, uczestnicy przemaszerowali na kielecki Plac Wolności, gdzie odbył się uroczysty apel. Na wstępie zabrał głos Prezydent Kielc - Pan Wojciech Lubawski, następnie zgromadzonych gości powitał świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. Adam Czajka. Podczas swojego wystąpienia nawiązał do historii naszego regionu, która świadczy o patriotyzmie i etosie służby strażaków kielecczyzny w okresie I i II wojny światowej. W uroczystym apelu wzięli udział m.in.: świętokrzyscy parlamentarzyści – Krzysztof Słoń, Jacek Włosowicz, Jarosław Rusiecki, Krzysztof Lipiec i Michał Cieślak, dyrektorzy biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Mariusz Mojek i st. bryg. Jan Tajduś, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski. Wśród gości obecnych na uroczystości nie zabrakło także działaczy związku OSP, szefów oraz przedstawicieli służb mundurowych z terenu województwa, przedstawicieli instytucji współpracujących z jednostkami straży pożarnej, księży kapelanów, komendantów powiatowych PSP z terenu województwa na czele z komendantem miejskim PSP w Kielcach, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej i Komend Powiatowych PSP, a także komendantów gminnych oraz prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnej  z terenu naszego województwa.

Podczas uroczystości st. bryg. Mariusz Mojek – dyrektor biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odczytał list komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z życzeniami dla wszystkich świętokrzyskich strażaków oraz ich rodzin z okazji Dnia Strażaka.

Uroczystość Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kielcach wzbogacona została przekazaniem aktów decyzji o włączeniu jednostek OSP w Ciekotach (pow. kielecki) i OSP w Dziurowie (pow. sandomierski) do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Z okazji strażackiego święta wręczono odznaczenia, medale i awanse na wyższe stopnie służbowe. Uhonorowano strażaków PSP i OSP, a także osoby zasłużone dla pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Po przemówieniach zaproszonych gości,  pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożona została wiązanka w związku z Obchodami Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wiązankę złożyli: świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, komendant miejski PSP w Kielcach wicewojewoda świętokrzyski oraz parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej.

Następnie, ulicami Kielc przemaszerowała defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.

Uroczystość uświetniły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Krasocina z Mażoretkami, kompania honorowa z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, kompania towarzysząca ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, kompania z OSP Wola Morawicka i kompania z OSP Brudzów oraz pododdział złożony z kilkudziesięciu pocztów sztandarowych wystawionych przez jednostki OSP oraz Komendy Powiatowe i Miejską PSP z terenu województwa.

Po uroczystościach na płycie Placu Wolności odbył się strażacki piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Wśród atrakcji były: wystawa sprzętu pożarniczego, w tym samochodów z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz pokazy sprawnościowe strażaków (Grupa Ratownictwa Wysokościowego) oraz nauka udzielania pierwszej pomocy.

Warto nadmienić że podczas tego  uroczystego apelu:

- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie bryg. Wojciech Bucki został awansowany do stopnia starszego brygadiera., natomiast Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” zostali odznaczeni:

- kpt. Mateusz Tarka

- kpt. Jacek Stanek

- ogn. Waldemar Bajor

 

„Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w szczególności za długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: bryg. Adam Zaborowski, KW PSP w Kielcach, mł. bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: Piotr Bokasa

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka