W tym roku, w niedzielę 17 czerwca rozpoczęły się zmagania druhów ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu pińczowskiego w zawodach sportowo – pożarniczych. Punktualnie o godzinie 10:00 rozpoczęła się rywalizacja strażaków ochotników z terenu gminy Kije oraz Pińczów.

Zawody jako co roku cieszyły się zainteresowaniem nie tylko druhów OSP, ale również widzów zgromadzonych na trybunach.

Zawody na poszczególnych gminach rozgrywane były w konkurencji sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. W wyniku końcowego rozrachunku kolejność wśród drużyn była następująca:

 

Gmina Kije:

Męskie drużyny OSP:

 1. OSP Stawiany
 2. OSP Włoszczowice
 3. OSP Kije

 

Kobiece drużyny pożarnicze:

 1. KDP Włoszczowice
 2. KDP Stawiany
 3. KDP Kije

 

Gmina Pińczów:

Męskie drużyny OSP:

 1. OSP Brzeście
 2. OSP Chruścice
 3. OSP Skowronno Górne

 

Kobiece drużyny pożarnicze:

 1. KDP Bogucice
 2. KDP Kopernia

 

Dziewczęce młodzieżowe drużyny pożarnicze:

 1. MDP Krzyżanowice
 2. MDP Kopernia

 

Chłopięce młodzieżowe drużyny pożarnicze:

 1. MDP Krzyżanowice

 

W gminie Kije wzięło udział łącznie 6 drużyn OSP. W Pińczowie rywalizowało łącznie 20 drużyn OSP.

Zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane w Pińczowie były również doskonałą okazją do przekazania sprzętu, który służyć ma druhom ochotnikom podczas działań. Ochotnicze straże pożarne z Koperni, Chruścic, Włoch, Pińczowa, Bogucic, Krzyżanowic, Brześcia i Kozubowa otrzymały z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka torby ratownicze PSP R1 wraz z pełnym wyposażeniem, w tym szynami do usztywniania kończyn i deską ortopedyczną. Strażacy z OSP w Kozubowie otrzymali również specjalistyczny sprzęt hydrauliczny, mogącą służyć m. in. w akcjach związanych ze zdarzeniami drogowymi. Przekazany sprzęt i wyposażenie pochodziło z funduszu sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, na czele z Z-cą Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie st. bryg. Wojciechem Buckim.

 

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka