Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie zaprasza na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.