Dnia 21 sierpnia 2018 roku Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie odwiedziło 25 członków Klubu Sportowego Wieczysta Kraków wraz z opiekunami. Podczas prelekcji uczestnicy zostali zapoznani z pracą strażaków tutejszej komendy oraz sprzętem będącym na wyposażeniu placówki. Strażacy zapoznali młodych sportowców z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz w jaki sposób zachować się w trudnych sytuacjach nawet tych zagrażających życiu i zdrowiu. Członkowie Klubu z ciekawością słuchali strażaków, którzy opowiadali o nietypowych i niebezpiecznych akcjach ratowniczo-gaśniczych, które miały miejsce na terenie powiatu pińczowskiego. Ogromną atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia do wozu strażackiego oraz ubranie hełmu. Uczestnicy zadowoleni i pełni wrażeń opuścili placówkę komendy.

Opracowała: Sylwia Głuch
Zdjęcia: Sylwia Głuch

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka