Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie informuje, że zgodnie z „Planem szkoleń jednostek OSP woj. świętokrzyskiego na rok 2018” w bieżącym roku zostaną zrealizowane następujące szkolenia:
1.    Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – termin przeprowadzenia szkolenia – 22.09. – 30.09.2018 r.
2.    Szkolenie naczelników OSP -  termin przeprowadzenia szkolenia – 20.10. – 28.10.2018 r.
3.    Szkolenie dowódców OSP - termin przeprowadzenia szkolenia – 17.11. – 25.11.2018 r
Szkolenia zostaną przeprowadzone w oparciu  o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 roku”. Program dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Miejsce szkolenia – Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie, ul. Przemysłowa 21.  Rozpoczęcie szkoleń odbędzie się zgodnie z planem oraz po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych na dany kurs.   
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest prawidłowe wypełnienie karty skierowania oraz przekazanie do tutejszej KP PSP w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
Grupa szkoleniowa na w/w szkoleniach może liczyć maksymalnie 40 osób.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie odbywa się bezpłatnie.
W celu prawidłowej weryfikacji kandydata na szkolenie należy dostarczyć:
1.    Prawidłowo wypełnioną kartę skierowania na szkolenie.
2.    Kserokopię aktualnych badań lekarskich dopuszczających do udziału w działaniu ratowniczym.
3.    Kserokopie potwierdzająca odbycie szkolenia wstępnego BHP na stanowisku  strażak
Jednocześnie informujemy, że terminarz szkoleń oraz wzór karty skierowania został zamieszczony na stronie internetowej tutejszej Komendy pod adresem: www.psppinczow.pl.

ZAPRASZAMY

KARTA SKIEROWANIA na Szkolenie naczelników - pobierz.

KARTA SKIEROWANIA na Szkolenie kierowców konserwatorów - pobierz.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka