W dniu 20 września 2018 r. o godz. 9.30 funkcjonariusze z KP PSP w Pińczowie brali udział w próbnej ewakuacji organizowanej przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie. Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu uczniów i pracowników z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każda szkoła musi wg przepisów posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego co dwa lata odbywa się trening ewakuacji, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Sygnał do ewakuacji dał alarmowy 4 – krotny dzwonek szkolny. Została przeprowadzona ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników administracji. W ewakuacji brało udział 200 uczniów, 30 nauczycieli i 6 pracowników gospodarczych. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczony drogami ewakuacyjnymi. Ogólny apel na placu wewnętrznym szkoły był potwierdzeniem, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zdążyli się ewakuować w wyznaczonym czasie. Nadmienić należy, że na lekcjach wychowawczych oraz ogólnym apelu szkolnym zostały przypomniane zasady ewakuacji oraz drogi, którymi uczniowie opuszczają budynek szkoły. Należy także podkreślić fakt, że uczniowie bez paniki  z dużym zdyscyplinowaniem wykonali zadanie próbnej ewakuacji. Wszystko przebiegło sprawnie. W  ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczą jednostki straży pożarnych, dla których ewakuowanie szkoły jest ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z władzami szkolnymi. Tak też było tym razem, na prośbę Dyrektora Szkoły w ćwiczeniu udział wzięły dwa zastępy z JRG Pińczów, natomiast funkcjonariusze z KP PSP Pińczów w szerokim zakresie na bieżąco omawiali prowadzone działania na terenie szkoły. Po zakończonej ewakuacji Dyrektor szkoły zapoznał zmianę służbową z obiektem szkoły jak również z nowo modernizowanymi warsztatami szkolnymi.

 

tekst: mł. bryg. Piotr Wieniecki

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka