List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy