28 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie odbył się odbiór „Modułowego wielokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia pożarów wewnętrznych - TRENAŻER TR020”.
Odbioru technicznego dokonała komisja powołana przez świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w składzie: bryg. Grzegorz Łochowski,  st. kpt. Michał Głowacki, asp. sztab. Piotr Wojniak. Po stwierdzeniu, że trenażer jest zgodny z przedmiotem umowy dostawy, przystąpiono do szkolenia połączonego z instruktażem obsługi, Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli wykonawcy trenażera oraz funkcjonariuszy z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie: st. kpt. Łukasza Godlewskiego oraz mł. asp. Rafał Suskiego. W szkoleniu uczestniczyli: kpt. Tomasz Cisowski, mł. kpt. Przemysław Gad, asp. Paweł Kumor, mł. asp. Paweł Dulewicz.

Trenażer będzie służył do prowadzenia szkoleń z zakresu technik gaszenia pożarów wewnętrznych, przeszukiwania pomieszczeń zadymionych, prowadzenia linii gaśniczych w zamkniętych budynkach oraz skutecznego oddymiania obiektów mieszkalnych.

Środki finansowe zostały pozyskane z funduszy europejskich w ramach realizacji Projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” (Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Źródło: straz.kielce.pl
Opracowanie: bryg. Grzegorz Łochowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: KP PSP Pińczów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka