W dniu 13.10.2018 r. strażacy z JRG Pińczów uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Aeroklub Regionalny w Pińczowie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów lotnictwa cywilnego. Celem szkolenia było zapoznanie się z budową motolotni, lotni, paralotni, zasadami uwalniania poszkodowanych podczas wypadków lotniczych z udziałem ww. sprzętu, systemami bezpieczeństwa stosowanymi w szczególności w motolotniach.  Powyższe szkolenie pozwoli na sukcesywne doskonalenie strażaków JRG Pińczów w tej dziedzinie, tym bardziej, że na terenie miasta Pińczów zlokalizowane jest lotnisko funkcjonujące pod patronatem Aeroklubu Regionalnego. Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie składa serdeczne podziękowania na ręce Pana Prezesa Aeroklubu Pińczowskiego.

tekst: mł. bryg. Piotr Wieniecki

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie


siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka