W dniu 16 października 2018 roku Schronisko dla Nieletnich w Gackach włączyło się w akcję “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Przedsięwzięcie to ma na celu popularyzację wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Ponadto akcja miała na celu bicie rekordu świata w ilości osób udzielających resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do akcji włączyli się także strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Udział funkcjonariuszy KP PSP w Pińczowie polegał na pokazie prawidłowo przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz koordynacji czynności resuscytacyjnych prowadzonych przez osoby, które przystąpiły do bicia rekordu.  W przedsięwzięciu oprócz strażaków i wychowanków Schroniska udział wzięli także uczniowie Szkoły Podstawowej w Gackach, a także harcerze z Harcerskiej Grupy Ratowniczej w Busku – Zdroju.

Opracowanie:  st. bryg. Wojciech Bucki,  KP PSP Pińczów                               
Zdjęcia:  Archiwum,  Schronisko dla Nieletnich w Gackach


siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka