19 października o godzinie 10:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie rozpoczęło się spotkanie pińczowskich strażaków z przedstawicielami zarządców wspólnot mieszkaniowych z terenu powiatu pińczowskiego.

 

Początek okresu grzewczego rokrocznie wiąże się interwencjami związanymi z niesprawnymi przewodami kominowymi, spalinowymi oraz zagrożeniami wynikającymi z podejrzeniem obecności tlenku węgla w budynkach. Strażacy naszej komendy również jak co roku prowadzą prelekcje i pogadanki z mieszkańcami powiatu pińczowskiego zwracając szczególną uwagę na zagrożenia zatruciami czadem oraz dotrzymywaniem obowiązkowych przeglądów instalacji kominowych.

 

Spotkanie zorganizowane w naszej komendzie miało przede wszystkim na celu podniesienie świadomości osób odpowiedzialnych za zapewnienie pełnej sprawności instalacji w obiektach mieszkalnych, gdzie jak pokazują statystyki, zdarzenia związane z obecnością tlenku węgla są strażacką codziennością. W czasie prelekcji funkcjonariusze PSP na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorzem Karwatem zwrócili szczególną uwagę zarządcom nieruchomości na ich obowiązki w zakresie zapewnienia obowiązkowych przeglądów przewodów kominowych i instalacji związanych ze spalaniem paliwa oraz przede wszystkim z zagrożeniami i konsekwencjami niedopełnienia przez zarządców tych obowiązków. Istotnym punktem spotkania było przedstawienie statystyk interwencji strażaków z naszego powiatu, ale również działań na terenie całego kraju.

 

W ramach akcji prewencyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” wskazano prócz wymagań przepisów również zasady dobrej praktyki, w tym zasadność stosowania coraz częściej instalowanych w naszych mieszkaniach czujek tlenku węgla. Jak przedstawiono podczas prelekcji praktyka pokazuje, iż te proste urządzenia niejednokrotnie pozwoliły mieszkańcom uniknąć zagrożenia związanego z nieprawidłowym działaniem piecyków gazowych czy niesprawnych i nieszczelnych przewodów kominowych i spalinowych.

 

Mamy nadzieje, że spotkania takie te pozwolą wdrażać na terenie naszego powiatu nie tylko wymagania przepisów przeciwpożarowych, ale przede wszystkim zasady dobrej praktyki, które coraz częściej są wcielane w życie, poprzez właśnie podnoszenie świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budynków i ich użytkowników.

Na zakończenie prelekcji Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Grzegorz Karwat zadeklarował pomoc zarządcom nieruchomości w zakresie szkoleń i prelekcji dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie nadzoru nad sprawnością urządzeń i instalacji w obiektach.

 

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka