19 października 2018 r. na terenach Garbu Pińczowskiego pińczowscy strażacy we współpracy z pracownikami Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przeprowadzili prelekcję dotyczącą konsekwencji wypalania traw i nieużytków.

Problem wypalania traw na terenie powiatu pińczowskiego widoczny jest szczególnie zaraz po pierwszych wiosennych roztopach, gdzie uwidacznia się sucha roślinność i nieużytki, jednak proceder ten trwa praktycznie przez cały okres roku kalendarzowego, co potwierdzają również statystyki zdarzeń pińczowskich strażaków.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie cyklicznie prowadzą pogadanki nt. niechlubnego procederu wypalania traw. We współpracy z pracownikami związanych z ochroną środowiska z pewnością przekaz prowadzony przez naszych strażaków mógł zostać rozszerzony o aspekty związane nie tylko z ochroną przeciwpożarową, ale również w zakresie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Liczymy, iż dalsza współpraca z pracownikami Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wpłynie pozytywnie na postrzeganie problemu wypalania traw i nieużytków.

opracował: kpt. Paweł Obważanek
zdjęcia:  Wojciech Sołtysiak - Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka