W dniu 24.10.2018 roku w siedzibie tutejszej Komendy odbyła się narada robocza z udziałem Prezesów, Naczelników jednostek OSP będących w  KSRG.
W naradzie udział również wzięli pracownicy Urzędów Gmin nadzorujący sprawy ochrony przeciwpożarowej. Naradę prowadził Komendant Powiatowy PSP mł.bryg. Grzegorz Karwat wraz z naczelnikiem Wydziału Operacyjno Kontrolno Rozpoznawczego. Na naradzie poruszano tematykę dotyczącą bieżącego funkcjonowania jednostek. W trakcie narady przedstawiono statystykę zdarzeń w 2018 roku, sprawozdanie z przeglądów pojazdów i sprzętu silnikowego, sprawy związane z rozliczeniem dotacji celowych dla OSP oraz zapoznano się ze stopniem realizacji remontów w ww. jednostkach. Na koniec narady Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę a w szczególności za współudział w prowadzonych działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu pińczowskiego, udział w akcjach profilaktycznych promujących ogólnie pojęte bezpieczeństwo z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podsumowaniem narady była skierowana do jednostek OSP prośba o włączenie się do ogólnopolskiej akcji edukacyjno – informacyjnej pod hasłem „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” organizowanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

tekst: mł. bryg. Piotr Wieniecki
zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka