25 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie odbyła się kolejna edycja przedsięwzięcia edukacyjnego „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, które ma na celu zapoznanie pierwszoklasistów z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania
w sytuacji zagrożenia oraz promowaniem działań na rzecz bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zdrowego trybu życia. Jak co roku, do akcji włączyli się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu mogli zapoznać się z pracą strażaków i specjalistycznym sprzętem jakim dysponują, zasadami bezpiecznego zachowania w domu i szkole, a także prawidłowego postępowania w sytuacji zagrożenia.

Akcja, której inicjatorem jest Echo Dnia była także doskonałą okazja by przekazać  najmłodszym i ich opiekunom główne założenia kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” oraz zaprezentować działanie tytułowej czujki. 

opracowanie: kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów.

Zdjęcia: Agata Chrobot - Echo Dnia.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka