24 grudnia 2018 r.  w siedzibie KP PSP w  Pińczowie odbyło się spotkanie podczas, którego Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat przekazał na ręce Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego karty uprawniające do rabatu na paliwa w całej sieci PKN Orlen w Polsce.

Otrzymanie wspomnianych kart jest następstwem podpisania umowy pomiędzy PKN ORLEN, a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Umowa  ta gwarantuje jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego rabat na paliwa w sieci ORLEN oraz na stacjach Bliska. Program lojalnościowy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.
Uprawnionymi do  udziału  w programie są druhowie posiadający przeszkolenie i uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych, którzy działają w jednostkach OSP nalężących do KSRG.
W powiecie pińczowskim karty w ramach programu „Karta Rabatowa” otrzymali druhowie z Chruścic, Kozubowa, Chrobrza, Złotej, Kij, Włoszczowic, Pawłowic, Michałowa oraz Działoszyc.
Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie korzystając ze spotkania z druhami złożył im życzenia świąteczne oraz podziękował  za ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom ziemi pińczowskiej.

opracowanie: kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów
zdjęcia: archiwum KP PSP Pińczów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka