24 grudnia 2018 r.  strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie odwiedził Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Adam Czajka. Szef świętokrzyskich strażaków złożył funkcjonariuszom pińczowskiej komendy jak również ich rodzinom życzenia świąteczne oraz życzył, by w tym wyjątkowym czasie konieczności do podejmowania interwencji było jak najmniej.
Generał w serdecznych słowach podziękował także strażakom za codzienne zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa  mieszkańcom ziemi świętokrzyskiej.
Zwieńczeniem spotkania było wspólne podzielenie się opłatkiem.

opracowanie: kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów
zdjęcia: archiwum KP PSP Pińczów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka