Celem powyższych spotkań było kształtowanie właściwych postaw uczniów podczas aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu ze szczególnym uwzględnieniem w jaki sposób mają unikać niebezpiecznych sytuacji na oblodzonych rzekach i akwenach wodnych.
Ciekawym elementem jednego ze spotkań był pokaz ratownictwa lodowego zorganizowany na terenie zalewu pińczowskiego, gdzie uczniowie mogli zobaczyć jak zdradliwy może być pozornie bezpieczny lód oraz jak w sytuacjach realnego niebezpieczeństwa postępują strażacy.

Zgodnie z założeniami akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo!…przez cały rok szkolny” poinstruowano uczniów jak poprawnie zachować się w sytuacji zagrożenia by pomóc innym nie narażając siebie samego oraz jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze.  
W spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa w ostatnich dniach udział wzięło ponad 100-u uczniów m.in. ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.  


Tekst: kpt. Mateusz Tarka, KP PSP Pińczów
Zdjęcia : archiwum KP PSP Pińczów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka