27 sierpnia 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się wręczenie aktu powierzenia pełnienia obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Pińczowie. Decyzją świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Krzysztofa Cioska obowiązki te pełnił będzie bryg. Jarosław Huk, dotychczasowy dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pińczowie.
Bryg. Jarosław Huk służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1991 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa. Jako absolwent ww. szkoły podjął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie.  Przez kolejne lata podnosił swoje umiejętności i kwalifikacje, brał udział w licznych działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz przeciwpowodziowych i zdobywał doświadczenie na stanowiskach dowódczych m.in. dowódcy zastępu, dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a od 2015 r. dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w pińczowskiej komendzie.
W 2004 roku ukończył Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra, natomiast w roku 2010 ukończył studia podyplomowe ”Dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
Za wybitne osiągnięcia na rzecz ochrony przeciwpożarowej został odznaczony m.in.: srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz złotym medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa”.

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka, KP PSP Pińczów
Zdjęcia: KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 26

Odwiedzin od 05.02.2019 36409

Kubik-Rubik Joomla! Extensions