18 maja 2020 r. na rynku w Działoszycach odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach funkcjonującej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
W uroczystym przekazaniu pojazdu udział wzięli: Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada. Państwową Straż Pożarną reprezentowali Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Grzegorz Rajca oraz Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat.
W uroczystości udział wzięli także prezesi jednostek OSP z terenu gminy Działoszyce.
W trakcie przekazania Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wyraził uznanie dla druhów ochotników za ich społeczną służbę oraz gotowość niesienia pomocy.
Następnie druhowie oraz włodarz gminy podziękowali Marszałkowi za wsparcie zakupu nowego wozu bojowego.
Nowy nabytek druhów z OSP Działoszyce to GBA-Rt 4/16 na podwoziu Man. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 4000 litrów wody oraz 400 litrów środka pianotwórczego. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący oraz armatura wodno-pianowa.
Pojazd dotychczas użytkowany przez druhów z Działoszyce (GBA-Rt 3/37) w trakcie uroczystości został przekazany sąsiedniej jednostce OSP Dzierążnia.  

Opracowanie: st. kpt. Mateusz Tarka
Zdjęcia: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 29

Odwiedzin od 05.02.2019 34849

Kubik-Rubik Joomla! Extensions