Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat w ubiegłym tygodniu podpisał trójstronne porozumienia dotyczące włączenia dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Były to: OSP Sancygniów gmina Działoszyce oraz OSP Włoszczowice gmina Kije. Stronami porozumienia oprócz komendanta powiatowego byli: burmistrz/wójt gminy oraz prezesi jednostek OSP.

Dotychczasowe porozumienie jednostki OSP Włoszczowice obowiązywało na okres pięciu lat i było zawarte w 2016 roku. Ochotnicza Straż Pożarna z Sancygniowa to jednostka, która została ujęta w „Planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG w latach 2017-2020”. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi podpisane porozumienia to pierwszy krok do włączenia na okres 5 lat ww. jednostek OSP do KRSG, a decyzję tą podejmuje Komendant Główny PSP.

Wszystkie porozumienia zostały poprzedzone inspekcjami gotowości operacyjnej oraz wizytacjami jednostek OSP, które potwierdziły spełnienie wymagań normatywu sprzętowo-technicznego oraz bardzo dobry stan przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: bryg. PIotr Wieniecki
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 21

Odwiedzin od 05.02.2019 38337

Kubik-Rubik Joomla! Extensions