24 grudnia 2018 r.  w siedzibie KP PSP w  Pińczowie odbyło się spotkanie podczas, którego Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat przekazał na ręce Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego karty uprawniające do rabatu na paliwa w całej sieci PKN Orlen w Polsce.Otrzymanie wspomnianych ...

Nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia, który przeżywać będziemy w gronie rodziny, bliskich i przyjaciół nierozerwalnie wiąże się z obyczajem dzielenia się opłatkiem –symbolem przyjaźni, miłości i pojednania. Spotkania wigilijne w gronie strażaków powiatu  pińczowskiego stały się już tradycją, która rokrocznie kultywowana jest przez Komendę Powiatową PSP w Pińczowie. 21 grudnia ...

18 grudnia 2018 roku w ramach z ogólnopolskiej  kampanii edukacyjno- informacyjnej „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Policji z terenu powiatu pińczowskiego odwiedzili samotnie mieszkających seniorów w ich domach.Głównym akcentem wspomnianych odwiedzin było przekazanie wytypowanym osobom przedświątecznego podarunku, którym były czujki tlenku węgla pozyskane przez Komendę ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka