Wraz z nastaniem chłodnych dni zmuszeni jesteśmy do ogrzewania naszych mieszkań. Musimy mieć świadomość, że stosowane urządzenia grzewcze w pewnych sytuacjach mogą doprowadzić do powstania pożarów powodujących straty materialne, pozbawiając ich mieszkańców dachu nad głową. Pożary budynków mieszkalnych to również poważne zagrożenie dla zdrowia, a nierzadko i życia przebywających w nich osób. 

    Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów w budynkach mieszkalnych w tym okresie są:
- wady i niewłaściwa eksploatacja instalacji elektrycznych i urządzeń grzewczych,
- nieostrożność osób dorosłych i dzieci, w tym zaprószenie ognia,
    Zbliżający się okres zimowy zmusza użytkowników mieszkań, szczególnie tych w których nie ma centralnego ogrzewania do szukania różnych sposobów podgrzewania. Najczęściej do tego celu wykorzystywane są piece węglowe, grzejniki elektryczne lub piecyki gazowe. Trzeba pamiętać, że urządzenia te oprócz ciepła, w przypadku złego stanu technicznego czy niewłaściwego ich użytkowania stanowić mogą poważne zagrożenie. 
  
  Aby urządzenia te eksploatować bezpiecznie, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
- użytkować urządzenia grzewcze tylko sprawne technicznie, 
- nie ustawiać ich na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów palnych,
- nie użytkować urządzeń grzewczych elektrycznych i gazowych bez dozoru /wychodząc z mieszkania najlepiej je wyłączyć/, 
- podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m. 
- sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych oraz dokonać ich czyszczenia, 
- nie składować na strychu przez który przechodzą przewody kominowe materiałów palnych, 
- nie używać do rozpalania w piecu cieczy łatwo zapalnych.
Dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia jest zatrucie tlenkiem węgla, który jest gazem bez zapachu. Dlatego też, szczególnie przy eksploatacji urządzeń gazowych i pieców, by ustrzec się przed zatruciem tym gazem, należy zadbać nie tylko o sprawność użytkowanych urządzeń i szczelność przewodów kominowych, ale również o właściwy stan wentylacji pomieszczeń. 
    Przestrzeganie przedstawionych zasad, pozwoli na bezpieczne ogrzanie naszych mieszkań i uchroni wiele rodzin przed tragedią.
Opracował: kpt. T.Pasternak

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka