W dniach od 5 do 7 lutego br.  Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie 
w ramach doskonalenia zawodowego zorganizowała ćwiczenia praktyczne
z zakresu ratownictwa lodowego, w których udział wzięli strażacy JRG
w Pińczowie oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych posiadających sprzęt ratownictwa lodowego. Utrzymujące się od kilku dni niskie temperatury powietrza pozwoliły na przeprowadzanie ćwiczeń w warunkach odzwierciedlających  realne działania.W trakcie prowadzonych ćwiczeńomówiono oraz zrealizowano następujące zagadnienia:

- charakterystyka oraz zagrożenia podczas działań na akwenie zalodzonym,

- sprzęt stosowany podczas działań ratownictwa wodno-lodowego,

- taktyka działań ratowniczych podczas zdarzeń na akwenach zalodzonych,

- kwalifikowana pierwsza pomoc w hipotermii oraz podtopieniach.

Zwieńczeniem ćwiczeń było wykonanie pozorowanych akcji ratowniczych przez strażaków poszczególnych zmian służbowych JRG oraz druhów OSP Kije, OSP Działoszyce i OSP Chroberz.

 

Opracwoanie: kpt. Mateusz Tarka, KP PSP Pińczów.

Zdjęcia : archiwum KP PSP Pińczów

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka