W dniu 11.02.2018 r. Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie przeprowadziła szkolenie przypominające z zakresu ratownictwa technicznego. Szkolenie dedykowane było dla jednostek, które posiadają zestawy ratownictwa technicznego. Tematyka szkolenia obejmowała dwie części: teoretyczną i praktyczną. Druhowie pod nadzorem zmiany służbowej oraz Naczelnika Wydziału Operacyjno Kontrolno Rozpoznawczego ćwiczyli elementarne zasady obowiązujące podczas zdarzeń drogowych z udziałem samochodów min. udzielanie KPP, wydobywanie osób poszkodowanych, stabilizację pojazdów. Ćwiczenia praktyczne prowadzono w oparciu o sprzęt ratownictwa technicznego będącego na wyposażeniu  jednostek OSP. W szkoleniu udział wzięło 23 druhów
z jednostek OSP Włoszczowice, Kozubów, Złota i Działoszyce.

Sporządził: mł.bryg. Piotr Wieniecki
Zdjęcia: KP PSP Pińczów.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka