W dniach od 26 do 28 marca 2018 r.  strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Pińczowie uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie stacji paliw płynnych Orlen przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.

Ćwiczenia z udziałem druhów OSP włączonych do KSRG przeprowadzano zarówno w dzień jak i w porze nocnej.

Scenariusz ćwiczeń każdorazowo nawiązywał do zdarzeń oraz awarii jakie mogą wystąpić
w tego typu obiektach. Strażacy doskonalili swoje umiejętnościzwiązane z uszczelnieniem uszkodzonej instalacji LPG, budowali kurtyny wodne mające na celu zatrzymanie rozprzestrzeniającego się obłoku gazowego oraz udzielali osobom poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy w zależności od stwierdzonych obrażeń. Ćwiczono także  skuteczną organizację zaopatrzenia wodnego we współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Podczas ćwiczeń sprawdzono zastosowanie obowiązujących procedur, doskonalono umiejętności z zakresu dowodzenia oraz sprawiania sprzętu ratowniczego stanowiącego wyposażenie JOP.

Po zakończeniu ćwiczeń praktycznych strażacy zapoznali się z charakterystyką obiektu, zagrożeniami jakie mogą w nim występować ze względu na profil prowadzonej działalności, lokalizacją głównych zaworów odcinających media oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi znajdującymi się w obiekcie.

Opracowanie : kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP Pińczów.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka