10 maja 2018 r. funkcjonariusze jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Pińczowie uczestniczyli w próbnej ewakuacji połączonej z ćwiczeniami na obiekcie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii ”Intercard” w Pińczowie.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń doszło do pożaru w pomieszczaniu biurowym.
W następstwie powyższego zdarzenia zachodziła konieczność ewakuacji pacjentów oraz personelu ww. centrum. Po zakończonej ewakuacji okazało się, iż jedna z pacjentek
(ciężarna kobieta) nie opuściła obiektu. Tu do akcji wkroczyli pińczowscy strażacy, którzy
w pełnym zabezpieczeniu osobistym ewakuowali poszkodowaną, udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podjęli pozorowane działania gaśnicze. Dokonano także przewietrzenia obiektu oraz jego sprawdzenia pod katem występowania substancji niebezpiecznych.

Coroczne ćwiczenia organizowane w ramach współpracy Komendy Powiatowej PSP
w Pińczowie z  Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii „Intercard” mają istotny wpływ na prawidłowe postepowanie personelu w momencie zauważenia zagrożenia pożarowego jak również umożliwiają pińczowskim strażakom doskonalenie prowadzenia działań w tego typu obiektach.

 

opracowanie: kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów.

zdjęcia: kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka