7 czerwca 2018 r.na terenie gminy Pińczów odbyły się ćwiczenia ratownicze odwodów operacyjnych pk. „Woda 2018”. Manewry te były kolejnymi z cyklu niezapowiedzianych ćwiczeń realizowanych na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, mających na celu określenie stanu przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań związanych z wystąpieniem powodzi oraz przeciwdziałaniu zagrożeniu powodziowemu.


Poszczególne epizody ćwiczebne obejmowały:
-podnoszenie korony wałów przy użyciu worków z piaskiem i zapór przeciwpowodziowych oraz uszczelnianie przebić hydraulicznych,
-wypompowywanie wody z zalanych terenów z wykorzystaniem pomp dużej wydajności
oraz pomp szlamowych
-ewakuację osób z terenów odciętych oraz trudnodostępnych.

W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki z powiatów pińczowskiego, jędrzejowskiego oraz kazimierskiego- łącznie 17 zastępów PSP i OSP, 76 strażaków.

Za organizację, przeprowadzenie oraz ocenę manewrów odpowiedzialni byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, którego dokonał st. kpt. Ryszard Stańczak - zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Kielcach.


Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów.

Zdjęcia : archiwum KP PSP Pińczów.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka