Dzień 21 czerwca 2018 roku okazał się dla strażaków z terenu powiatu pińczowskiego bardzo pracowity. Już rano po przyjęciu służby do SK KP PSP Pińczów wpłynęło zgłoszenie. Zastęp JRG Pińczów został skierowany do usunięcia gniazda agresywnych owadów, które zagrażały zdrowiu  pracowników i klientów jednej z placówek handlowych na terenie Pińczowa.  Następnie o godz. 13:00 podnośnik SHD 25 został zadysponowany, aby ściąć spróchniałe drzewo zagrażające upadkiem  na pińczowską ulicę. W trakcie  tych działań o godz. 14:52 SK KP PSP Pińczów otrzymało informację o palącej się suchej roślinności w miejscowości Chroberz, gdzie zadysponowano zastępy z JRG Pińczów oraz OSP Chroberz. Sytuacja na miejscu zdarzenia, a w szczególności porywy silnego wiatru, który sprzyjał szybkiemu rozwojowi pożaru zmusiły dowódcę akcji do wezwania  dodatkowych sił i środków w postaci zastępów OSP z Kozubowa, Michałowa, Chruścic, Brześcia, Złotej i Marzęcina. Na teren akcji przybył również oficer operacyjny Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie oraz patrol Policji. W skutek działania podpalacza spłonęła trawa i sucha roślinność na powierzchni 8 ha. W wyniku intensywnego zadymienia zagrożone było bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych wypasanych na pobliskich łąkach oraz osób i pojazdów poruszających się  drogą powiatową. Całkowite ugaszenie pożaru nastąpiło dopiero po przeszło 5 godzinach działań gaśniczych. Jednak to był dopiero początek serii niefortunnych zdarzeń, ponieważ o godz. 16:33 SK KP PSP Pińczów przyjęło informację o pożarze lasu w miejscowości Włochy. Natychmiast do działań zadysponowano zastępy z JRG Pińczów oraz z OSP. Kierujący działaniem ratowniczym po przybyciu we wskazane miejsce stwierdził, że na powierzchni około 1,5 ha pali się ściółka w lesie sosnowym. Bezpośrednio pożarem zagrożony był pobliski kompleks leśny o znacznej powierzchni. Z uwagi na niską wilgotność ściółki i występujące zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na pozostały drzewostan konieczne okazało się zadysponowanie dodatkowych zastępów z Kij, Pawłowic, Sędowic, Koperni, Skowronna Górnego, Młodzaw, Bogucic i Brześcia. Przybyli na miejsce pożaru pracownicy Nadleśnictwa Pińczów na wniosek dowódcy akcji wezwali do działań samolot gaśniczy, który wykonał zrzut środka gaśniczego. Pożar został ugaszony po 5 godzinach wyczerpujących zmagań. Natomiast  po godzinie 21:07 w wyniku oddziaływania silnego wiatru, który zgodnie z prognozami wiał w naszym regionie nastąpiła seria zdarzeń związanych z powalonymi na jezdnię drzewami. Zablokowane drogi znajdowały się w miejscowościach: Jakubowice, Wola Chroberska, Michałów i Szarbków. Usuwaniem tych wiatrołomów zajmowali się strażacy jednostek OSP z Działoszyc, Chrobrza, Sędowic oraz Chruścic. Zakończenie czarnej serii zdarzeń nastąpiło o godz. 21:36, gdy ponownie dał o sobie znać podpalacz w okolicach  m. Chroberz, gdzie doszło do pożaru suchej roślinności na nieużytkach rolnych. SK KP PSP Pińczów niezwłocznie zadysponowało do tego pożaru zastępy z JRG Pińczów, OSP Stara Zagość oraz  OSP Krzyżanowice. Po upływie 1,5 godziny pożar został skutecznie ugaszony. Podsumowując feralny dzień strażacy uczestniczyli w 9 zdarzeniach, do których zadysponowano znaczącą część  zasobu ratowniczo-gaśniczego powiatu pińczowskiego.

 

opracowanie: mł. bryg. Piotr Wieniecki

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka