W dniach od 27 do 29 czerwca  br. strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Pińczowie, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego, uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie Szpitala Powiatowego w Pińczowie. Wspominane ćwiczenia były doskonałą okazją do przeprowadzenia próbnej ewakuacji jednego ze skrzydeł obiektu jak również sprawdzenia procedur obowiązujących personel placówki.  
Podczas ćwiczeń  doskonalono umiejętności z zakresu taktyki działań gaśniczych w tak specyficznych obiektach jak szpitale, które  zaliczane są do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.
 
Po zakończeniu ćwiczeń praktycznych strażacy zapoznali się z charakterystyką obiektu, zagrożeniami jakie mogą w nim występować, lokalizacją głównych zaworów odcinających media oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi znajdującymi się w obiekcie.
 Opracowanie, zdjęcia: kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka