25 października 2018 r. strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pińczowie uczestniczyli w ćwiczeniach na terenie Zakładu Karnego w Pińczowie. W/w placówka penitencjarna - będąca jedynym tego typu obiektem na terenie powiatu pińczowskiego pomieścić może ponad 700 osadzonych. Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż doszło do pożaru na jednym z oddziałów, gdzie przebywają osadzeni i zachodziła konieczność podjęcia działań gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną. Strażacy doskonalili swoje umiejętności związane między innymi z pożarami na terenie tak specyficznego obiektu jakim jest zakład karny oraz doskonalili umiejętności współpracy między strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a funkcjonariuszami Służby Więziennej. Wspomniane ćwiczenia były także doskonałą okazją do sprawdzenia procedur obowiązujących każdą ze służb.

Opracowanie/zdjęcia: kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka