W dniu 26 października 2018 roku na terenie Leśnictwa Włoszczowice odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Las 2018”. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki z terenu powiatu pińczowskiego: Powiatowa Kompania Odwodowa, zastępy JRG Pińczów, służby leśne reprezentujące Nadleśnictwo Chmielnik. Ze względu na to, że Leśnictwo Włoszczowice należy do „obszarów chronionych” w ćwiczeniach udział wzięły zastępy JRG Chmielnik oraz wydzielone siły i środki OSP z terenu powiatu kieleckiego.
      Głównym założeniem do ćwiczeń była likwidacja pożaru na dużych obszarach leśnych, dostarczanie wody dla długotrwałej akcji gaśniczej oraz doskonalenie dowodzenia i organizacja łączności w przypadku użycia dużych związków taktycznych. Wątkiem pobocznym przeprowadzonych ćwiczeń był wypadek z paralotnią. Działania zastępów ratowniczych polegały głównie na przeprowadzeniu akcji poszukiwawczej, dotarciu do poszkodowanego który znajdował się na wysokości, udzieleniu mu kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej oraz na bezpiecznym i sprawnym przetransportowaniu go w bezpieczne miejsce.
      Zakończenie ćwiczeń odbyło się na terenie leśniczówki Włoszczowice. W podsumowaniu głos zabrali Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chmielnik Zbigniew Mleczko, z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach  mł.bryg. Mariusz Góra, Wójt Gminy Kije Krzysztof Słonina.  Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat w podsumowaniu  podziękował strażakom oraz pracownikom Lasów Państwowych  za udział i zaangażowanie w przeprowadzeniu i przygotowaniu ćwiczeń. Szczególne słowa uznania mł.bryg. Grzegorz Karwat skierował do Nadleśniczego Nadleśnictwa Chmielnik Zbigniewa Mleczki, który jest strategicznym partnerem Państwowej Straży Pożarnej w przypadku działań rat-gaśniczych na obszarach leśnych. Podziękowania za udział i pomoc w przeprowadzonych ćwiczeniach skierowane zostały także do Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, którego reprezentował z-ca  mł.bryg. Mariusz Góra. W ćwiczeniach udział wzięło 18 zastępów oraz 70 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opracowanie:  st. bryg. Wojciech Bucki,  KP PSP Pińczów                               
Zdjęcia:  Archiwum, KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka