20 października 2017 r. w godzinach przedpołudniowych strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie uczestniczyli w ćwiczeniach mających na celu koordynację działań służb i władz Gminy Pińczów w zakresie zagrożeń, pociągających za sobą konieczność ewakuacji budynku UMiG w Pińczowie.

Wspólna koordynacja działań rozpoczęła się posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Pińczów, w których uczestniczył Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie bryg. Wojciech Bucki. Na posiedzeniu omówiono podstawowe zasady współpracy w sytuacji nagłego zagrożenia i sposób działania poszczególnych służb i władz miasta.

Istotnym elementem prowadzonej akcji była koordynacja ewakuacji pracowników urzędu miasta, w tym aktywny udział naszych strażaków. W czasie symulowanego zadymienia ratownicy nadzorowali prowadzoną ewakuację łącznie 66 pracowników UMiG w Pińczowie oraz udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniu. W ćwiczeniach wzięła udział pełna obsada pińczowskiej jednostki, policjanci i osoby wyznaczone do prowadzenia ewakuacji z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

Całość prowadzonych działań miała na celu prócz koordynacji działań PSP, Policji oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, również wpajanie prawidłowych zachowań zarówno pracownikom UMiG w Pińczowie jak i osób korzystających z jego usług, w czasie sytuacji zagrożenia, w tym pożaru i konieczności ewakuacji.

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka