4 października 2017 r. na terenie zakładu Siniat Sp. z o. o. w miejscowości Leszcze (gm. Pińczów) przeprowadzono próbną ewakuację pracowników zakładu połączoną z ćwiczeniami prowadzonymi przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

Około godziny 13:30 zarządzono próbny alarm w związku z zadymieniem w hali produkcyjnej zakładu. Scenariusz ćwiczeń i ewakuacji przewidywał pożar w hali produkcji profili aluminiowych, w związku z czym zachodziła konieczność ewakuacji pracowników przebywających w obiekcie oraz powiadomienie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Osoby wyznaczone do prowadzenia ewakuacji z ramienia firmy Siniat w sposób prawidłowy powiadomiły pracowników o niebezpieczeństwie i konieczności opuszczenia budynku. Pracownicy opuszczający halę udali się w wyznaczone miejsce zbiórki 
i tam zgodnie z procedurami sprawdzono obecność osób, które w tym dniu wykonywały swoje obowiązki. Następnie do działań wkroczyli strażacy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Pińczowie, którzy po przybyciu na miejsce akcji otrzymali informację, iż strefy zagrożonej nie opuścił jeden z pracowników. Strażacy w pełnym uzbrojeniu osobistym oraz 
w sytuacji symulowanego zadymienia przeprowadzili przeszukanie hali objętej pożarem, 
a następnie ewakuowali odnalezionego poszkodowanego, któremu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Powyższe ćwiczenia związane były z akcją MSWiA ”Kręci mnie bezpieczeństwo”. Były one doskonałą okazją do przeprowadzenia prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego, zagrożeń związanych z tlenkiem węgla czy też prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Zwieńczeniem spotkania były ćwiczenia praktyczne z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego pod nadzorem funkcjonariuszy KP PSP Pińczów.

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka

Zdjęcia: Siniat Sp. z o. o.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka