17 września 2017 r. na terenie leśnictwa Włochy odbyły się ćwiczenia manewrowe Powiatowej Kompanii Odwodowej powiatu pińczowskiego pk. „Pleban 2017”. Ćwiczenia miały na celu realizację wniosków zawartych w raporcie końcowym z ćwiczeń ratowniczych pk. „Inspekcja 2017” odbywających się w miesiącach czerwcu i lipcu na terenie województwa świętokrzyskiego. Głównym założeniem ćwiczeń było: doskonalenie organizacji działań podczas pożarów lasów, budowa magistrali wodnej gwarantującej skuteczne zaopatrzenie wodne dla odcinków bojowych prowadzących działania gaśnicze oraz doskonalenie współpracy ze służbami współdziałającymi podczas ww. zdarzeń. 
W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie, jednostki OSP z KSRG oraz spoza KSRG - łącznie 16 zastępów JOP, 70 strażaków oraz pracownicy Nadleśnictwa Pińczów i funkcjonariusze Policji.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar kompleksu leśnego z dwoma odrębnymi ogniskami pożaru. W celu skutecznej realizacji działań gaśniczych teren akcji podzielono na odcinki bojowe oraz realizowano zaopatrzenie wodne: w początkowej fazie działań poprzez system dowożenia wody, a po zbudowaniu magistrali wodnej poprzez przetłaczanie wody ze zbiornika wodnego Pleban przy użyciu dwóch pomp dużej wydajności. Podczas ćwiczeń zrealizowano ich główne cele oraz założenia z zachowaniem zasad bhp.

Po zakończeniu manewrów ich podsumowania dokonał komendant powiatowy PSP 
w Pińczowie st. kpt. Grzegorz Karwat, który pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia tego typu działań oraz podziękował 
strażakom za udział w ćwiczeniach.


Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów.

Zdjęcia : archiwum KP PSP Pińczów.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka