Kierownictwo JRG

bryg. mgr Jarosław Huk

Stanowisko: Dowódca JRG

kpt. mgr Mateusz Tarka

Stanowisko: Zastępca dowódcy JRG

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka