Kierownictwo

mł. bryg. mgr Grzegorz Karwat

mł. bryg. mgr Grzegorz Karwat

Stanowisko: Komendant Powiatowy

st. bryg. mgr inż. Wojciech Bucki

st. bryg. mgr inż. Wojciech Bucki

Stanowisko: Zastępca Komendanta

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka