STOP pożarom traw

Czad i ogień - obudź czujność"'

ZAGROŻENIA powodowane przez urządzenia grzewcze

Wraz z nastaniem chłodnych dni zmuszeni jesteśmy do ogrzewania naszych mieszkań. Musimy mieć świadomość, że stosowane urządzenia grzewcze w pewnych sytuacjach mogą doprowadzić do powstania pożarów powodujących straty materialne, pozbawiając ich mieszkańców dachu nad głową. Pożary budynków mieszkalnych to również poważne zagrożenie dla zdrowia, a nierzadko i życia przebywających w nich osób. 

    Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów w budynkach mieszkalnych w tym okresie są:
 • wady i niewłaściwa eksploatacja instalacji elektrycznych i urządzeń grzewczych,
 • nieostrożność osób dorosłych i dzieci, w tym zaprószenie ognia,
 Zbliżający się okres zimowy zmusza użytkowników mieszkań, szczególnie tych w których nie ma centralnego ogrzewania do szukania różnych sposobów podgrzewania. Najczęściej do tego celu wykorzystywane są piece węglowe, grzejniki elektryczne lub piecyki gazowe. Trzeba pamiętać, że urządzenia te oprócz ciepła, w przypadku złego stanu technicznego czy niewłaściwego ich użytkowania stanowić mogą poważne zagrożenie. 
  
  Aby urządzenia te eksploatować bezpiecznie, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
 • użytkować urządzenia grzewcze tylko sprawne technicznie, 
 • nie ustawiać ich na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów palnych,
 • nie użytkować urządzeń grzewczych elektrycznych i gazowych bez dozoru /wychodząc z mieszkania najlepiej je wyłączyć/,
 • podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.
 • sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych oraz dokonać ich czyszczenia,
 • nie składować na strychu przez który przechodzą przewody kominowe materiałów palnych,
 • nie używać do rozpalania w piecu cieczy łatwo zapalnych.
Dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia jest zatrucie tlenkiem węgla, który jest gazem bez zapachu. Dlatego też, szczególnie przy eksploatacji urządzeń gazowych i pieców, by ustrzec się przed zatruciem tym gazem, należy zadbać nie tylko o sprawność użytkowanych urządzeń i szczelność przewodów kominowych, ale również o właściwy stan wentylacji pomieszczeń. 
    Przestrzeganie przedstawionych zasad, pozwoli na bezpieczne ogrzanie naszych mieszkań i uchroni wiele rodzin przed tragedią.
Opracował: kpt. T.Pasternak

Wademekum zachowania podczas burzy

BURZE, HURAGANOWE WIATRY I NAWAŁNICE

Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują 
z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają. 
Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

Czy TY i TWOJA RODZINA  jesteście bezpieczni? 
Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp.

1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;
2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych;
3. Zamknij okna i drzwi;
4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;
5. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu, np. na zakupy;
6. Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw;
7. Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awaryjne (np. latarkę) oraz naładowany telefon komórkowy;
8. Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi;
9. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy; 
10. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą Cię podczas podróży samochodem, najlepiej  nie  kontynuuj jazdy (zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia); 
11. Nie zatrzymuj się - nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu; 
12. Bezwzględnie nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;
13. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku;
14. Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij;
15. Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich.

Jeśli jesteś nad wodą:

 •  Wyjdź z wody;
 •  Opuść żaglówkę, łódź, ponton, rower wodny, kajak itp. Przycumuj ją do brzegu;
 •  Pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie wolno przebywać w żaglówce, pod jej pokładem. W przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem.

Najlepiej, podczas burzy i huraganu, nie przebywaj nad wodą.

Gdy jedziesz samochodem:

 • Zmniejsz prędkość jazdy i miej świadomość, że gdy wyjeżdżasz z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do wypadku;
 •  Najlepiej, jeśli możesz, zatrzymaj się na poboczu (włącz światła awaryjne) lub na najbliższym parkingu. Jeśli zaskoczy Cię burza, a nie możesz się schronić w budynku, to zostań w odpowiednio zaparkowanym pojeździe;
 •  Nie zatrzymuj się pod słupami i liniami energetycznymi oraz pod drzewami. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
   
  Podczas burzy, poza budynkiem, nie używaj telefonu komórkowego.

Pamiętaj, że chwilowa poprawa pogody oraz cisza nie oznaczają, że jest bezpiecznie. Przed wyjściem upewnij się, jaka jest sytuacja.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Telefon kontaktowy

fax. 41 357 38 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/sylwiagluch/skrytka

Odwiedzin dziś 13

Odwiedzin od 05.02.2019 41541

Kubik-Rubik Joomla! Extensions